VD

Göran Nordander

Produktionschef

Dan Lundkvist

Föräljningschef Södra Sverige

Dan Lundkvist

Västra Skåne

John Lagnestrand

Östra Skåne

Mikael Biro

Västra Sverige

Theo Paulsson

Försäljningschef Mellansverige

Erik Egelberg

Stockholm norra

Kalle Hanselid

Stockholm södra

Mats Engqvist

Mälardalen

Christopher Cadei Stålhammar

Östergötland

Joel Sandell